RPG je zkratka pro role-playing game, česky hra na hrdiny nebo rolová hra. Hráči na sebe berou role fiktivních postav a podle předem daných pravidel v samotné hře jednají. RPG může mít podobu klasické stolní, textové nebo počítačové hry. Zvláštním případem je kostýmová hra, která se označuje jako LARP. Základem jsou herní postavy, někdy také označované jako charaktery.

Hra je založena na výpravnosti příběhu jednotlivých charakterů a umožňuje aktivně zasahovat do děje. Hráč podle své libovůle jedná za vlastní postavy a může tak vytvářet herní svět společně s ostatními spoluhráči. Svět sám a hraní v něm je řízeno předem danými pravidly, která mohou být i velmi rozsáhlá. Na dodržování pravidel dohlíží tzv. Game Master – pán hry. Tato osoba dotváří a usměrňuje děj. Rovněž také rozhoduje o následcích činů vykonaných hráči a částečně nese odpovědnost za postavy, které do daného světa sám vkládá.

V této rubrice najdete povídky, jež svým dějem patří do mých herních světů a vážou se převážně k mým vlastním postavám. Děj povídek předchází či následuje textovým hrám, které se odehrály v chatu. Některé z nich jsou úzce vázané na děj ve hře a dávají smysl pouze mně a mým spoluhráčům. Přesto zde jsou zveřejněny a dotváří kolorit místních příběhů.

Zároveň jsou uveřejněny „identifikační karty“, z nichž se můžete dozvědět alespoň základní informace o životech a osobnostech mých charakterů.