Poslední smaženice

Datum: 25. června 2019
Autor: Fori
Žánr: historické
Beta-read: není
Forma: er
Přístupnost: jakákoliv, dejme tomu
Poznámka: Psáno jako domácí úkol do bylinkářství na hocz.org.
Poznámka 2: V básni je volně popsán osud římského císaře Claudia z roku 54 n. l., kterého otrávila manželka – Agrippina mladší – poté, co se rozhodl změnit závěť a předat trůn svému vlastnímu synovi Britannicovi. Tím by o následnictví přišel její syn Nero, kterého Claudius adoptoval. Historické prameny uvádějí, že jed obsahovala omáčka s houbami, ale je možné, že houby samotné otravu nezpůsobili. S jistotou se neví, čím byl Claudius otráven. Důsledky však byly jasné – na prázdný trůn usedl Nero a Britannicus se za několik měsíců sám stal obětí otravy v nedožitých 13 letech.

Už je to let vážně mnoho,
co žena otrávila muže jednoho.
Claudius, císař mocného Impéria,
dlouho byl předmětem mysteria.

Závěť svou se ráčil pozměnit,
Agrippiina Nerona vyčlenit!
Britannicus prý měl usednouti na trůn,
ženině vlivu učiniti utrum.

Svého chlapce se chystá bránit,
jeho nástupnictví zachránit.
Řím se mu bude k nohám klanět,
křesťany brutálně vyhánět.

Ani jeho otčím nebude stát v cestě,
dobrou večeři císaři přineste!
Můj drahý, usedni ke stolu,
zanecháme už toho sporu.

K večeři dnes bude smaženice,
pak půjdeme spolu do ložnice.
Claudius si spokojeně hoduje,
o svém životě nevědomky rozhoduje.

Noc byla pro něj velmi krušná,
omáčka s oleandrem je výbušná.
Travič se činil opravdu moc,
císař asi nepřečká noc.

V brzkých ranních hodinách opouští ho duše,
bude se o tom dlouho psát v literatuře.
Proradná manželka utají tuto zprávu,
pro Nerona přichystá velkou oslavu.

Neronova vláda bude slavná,
s jeho sklony možná i ohavná.
Ale svému synovi cestu umetla,
tyrana na trůn mateřsky dovedla.

Agrippina nežije však věčně,
Nero se chová nebezpečně.
Svůj vděk ji ukáže nakonec stejně,
nechá ji zavraždit, samozřejmě.

Napsat komentář

fourteen + one =