Světlonoš

 „Přivolejme světlonoše, ať vyvede nás ze tmy, která nás uvěznila“ a náhle před nimi stál anděl v černém hávu s potrhanými křídly. Sledoval je svýma bezednýma očima a nechal je si uvědomit…
… přivolali anděla, toužili po jeho přítomnosti. Toužili po vyproštění ze tmy a tak zavolali k sobě světlo. Samotného nositele světla. Jejich světlonoše… padlého anděla Lucifera.
Zavrhli padlého anděla, zavrhli světlo a zavrhli pravdu, jenž jim milostiv přinesl na svých potrhaných křídlech. Navždy se svým činem uvěznili do temnoty, lži a vlastní hlouposti, kterou osvíceně nazývali pravdou.

Napsat komentář

one × 4 =